TEMEL İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EĞİTİMİ

EĞİTİM

TEMEL İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EĞİTİMİ

record_voice_overEğitmen:Ekstrem İşler
local_offerKategori:Eğitim
TEMEL İŞ GÜVENLİĞİ EĞİTİMİ
Fiyat
-
 • people_alt 12 Kişi
 • language Türkçe, İngilizce
 • access_time 16 Saat (2 Gün)
 • list_alt -

DERSİN AMACI

İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili temel kavramlar konusunda farkındalık oluşturmak, ilgili mevzuatı tanıtmak, meslek hastalıkları ve ilkyardım konusunda bilinçlendirmektir. İş sağlığı ve iş güvenliği ile ilgili teknik konularla birlikte alınacak önlemler hakkında bilinçlendirmektir.

*Temel İş Güvenliği Eğitimi 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve 4857 sayılı İş Kanunu gerekliliklerine uygun bir şekilde verilmektedir.

ÖN KOŞULLAR

İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimine Katılabilmek için “Katılımcı Sağlık Beyan Formu” katılımcı onaylı, kimlik fotokopileri ve bir (1) adet fotoğraf eğitim öncesinde Ekstrem İŞLER “training@ekstremisler.com” iletilmelidir. 

SERTİFİKA

Eğitim sonunda yapılan sınavı başarı ile tamamlayan katılımcılar “İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitim Katılım Sertifikası” ile belgelendirilir. Sertifika geçerlilik süresi Az tehlikeli sınıflarda 3 yıl, Tehlikeli sınıflarda 2 yıl, Çok tehlikeli sınıf işyerlerinde 1 yıldır.

HEDEF KİTLE

İSG Eğitimi; yasal olarak eğitim alması gereken az tehlikeli, tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işyeri personelleri için uygundur. Eğitim, çalışanların kolayca anlayabileceği şekilde teorik olarak düzenlenir.

EĞİTİM HEDEFLERİ

Çalışanlara genel iş güvenliği kurallarını ve kazalardan nasıl korunacaklarını öğretmek, alınacak tedbirler hakkında bilinçlendirmek ve bu tedbirleri uygulamak için gerekli donanımı sağlamak, daha güvenli bir iş ortamı oluşturmayı hedeflemektedir.

EĞİTİM KONULARI

 • Çalışma mevzuatı
 • Çalışanların yasal ve hak sorumlulukları
 • İş sağlığı ve güvenliği genel kuralları, güvenlik kültürü
 • İşyeri temizliği ve düzeni
 • İş kazalarının sebepleri ve korunma prensipleri
 • İş kazası ve meslek hastalığından doğan hukuki sonuçlar
 • Meslek hastalıkları, sebepleri, hastalıktan korunma prensipleri
 • Biyolojik ve Psiko-sosyal risk etmenleri
 • İlkyardım
 • Kimyasal, fiziksel ve ergonomik risk etmenleri
 • Elle kaldırma ve taşıma
 • Parlama, patlama, yangın ve yangından korunma
 • İş ekipmanlarının güvenli kullanımı
 • Ekranlı araçlarla çalışma
 • Elektrik tehlikeleri, riskleri ve önlemleri
 • Güvenlik ve sağlık işaretleri
 • Kişisel koruyucu donanım kullanımı

*Eğitim süreleri az tehlikeli sınıf işyerlerinde 8 saat, tehlikeli sınıf işyerlerinde 12 saat, çok tehlikeli işyerlerinde 16 saattir.
 

Kursa Kayıt Ol

2021 Müşteri
Memnuniyet Oranı: 94.6%
2020 Müşteri
Memnuniyet Oranı: 87.3%